Vi lever! Faktiskt omslag!

Och inte bara omslag, utan inlaga och allt! Jag håller i skrivande stund på att göra färdigt formen till Vi lever – När rocken kom från Gävle; en bok om det kokande musiklivet i Gävle med omnejd mellan 1970 och 1990, av Anders Sundin och Peter Alzén med förord av Mikael Strömberg och efterord av […]