Vi lever – När rocken kom från Gävle, färdigtryckta

Vi lever – När rocken kom från Gävle, färdigtryckta
Vi lever – När rocken kom från Gävle, försättsblad
Vi lever – När rocken kom från Gävle, baksida
Back to Gallery